Geen producten in winkelwagen Shop nu
Je hebt nog geen items in je offerte aanvraag formulier Shop nu

Privacy verklaring

Privacy verklaring

 

Marrakech Activiteiten gevestigd aan de gloriantstraat 14, 1813 LC te Alkmaar, is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Onze contactgegevens:

www.marrakech-activiteiten.nl

Gloriantstraat 14
1813 LC Alkmaar
+31 85 400 8855

Persoonsgegevens die wij verwerken

Marrakech Activiteiten verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

●      Voor- en achternaam;
●      Adresgegevens;
●      Telefoonnummer;
●      E-mailadres;
●      Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
●      Gegevens over jouw activiteiten op onze website


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen van jongeren die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij zij toestemming hiervoor hebben van hun ouders/voogd. Wij kunnen dit helaas niet controleren. Wij adviseren ouders/voogd dan ook om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Mocht je er als ouder/voogd ervan overtuigd zijn dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld van de minderjarige dan kun je contact met ons hiervoor opnemen via info@marrakech-activiteiten.nl dan worden de gegevens verwijderd.

Waarom verwerken wij jouw persoonsgegevens

Marrakech Activiteiten verwerkt jouw persoonsgegevens om de volgende redenen:

– Voor het afhandelen van jouw betaling;
– Mocht het nodig zijn jou te kunnen bellen of mailen om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren;
– Om goederen en diensten te kunnen leveren;
– Marrakech Activiteiten analyseert jouw gedrag op de website en kan

hiermee de website verbeteren en het aanbod van producten en diensten afstemmen op jouw voorkeuren.

Hoelang bewaren we persoonsgegevens

Marrakech Activiteiten bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Marrakech Activiteiten verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor een zelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Marrakech Activiteiten blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Marrakech Activiteiten gebruikt functionele, analytische en tracking cookies.Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Marrakech Activiteiten gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer Daarnaast.Daarnaast kun je browser verwijderen. Zie voor een toelichting:

Https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doen-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je ook het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Marrakech Activiteiten en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid . Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of ander, door jou genoemde organisatie, te sturen, Je kunt een verzoek tot inzage ,correctie,verwijdering.Gegevens overdragen van persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@marrakech-activiteiten.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort),paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Wij reageren dan zo snel mogelijk op jouw verzoek. Marrakech Activiteiten wil je tevens erop wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klachten te dienen bij de nationale toezichthouder, de autoriteit persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe beveiligen wij persoonsgegevens

Marrakech Activiteiten neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mocht jij het idee hebben dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via info@marrakech-activiteiten.nl